What we’ve got here is failure to communicate

Niet omdat het moet… Niet omdat het kan…

‘Failure to communicate’ is het thema van deze website. Maar de werktitel was lange tijd: ‘Niet omdat het moet, maar omdat het kan’. Dit is feitelijk een zeer rake kwalificatie van deze site. Er zit niemand op te wachten, er is geen enkele verplichting om deze site te maken. En toch, is er de uitdaging om een site te maken met allerlei content en technieken. Gewoon omdat het maken een kick geeft. Volkomen onbegrijpelijk, maar blijkbaar werkt het bij mij zo. ‘Niet omdat het moet, maar omdat het kan’. Het is eenvoudigweg Big Fun. En wil je serieus aan de slag, hanteer dan maar de slogan: ‘Niet omdat het kan, maar omdat het moet’.

Failure

‘What we’ve got here is failure to communicate’. Een quote uit de film: ‘Cool Hand Luke’ uit 1967.

Communicatie is essentieel. Daarin proberen we elkaar duidelijk te maken hoe het voor ons is: de wereld, gebeurtenissen, en natuurlijk de eigen ervaringen, gevoelens en meningen.

Het internet is bij uitstek een communicatief medium. Het is alleen de vraag of, en op welke manier, en in welke mate, de essentie van de communicatie hierin ook terug te vinden is. Wat vertellen we  nu eigenlijk over onszelf. Een verkeerde interpretatie is al gauw gemaakt. Dat is blijkbaar iets van alle tijden, getuige deze pre-internet quote.

The phrase “What we’ve got here is failure to communicate”[1] is a quotation from the 1967 film Cool Hand Luke, spoken in the movie first by Strother Martin (as the Captain, a prison warden) and later, abridged, by Paul Newman (as Luke, a stubborn prisoner).

The context of the first delivery of the line is:

Captain: You gonna get used to wearing them chains after a while, Luke. Don’t you never stop listening to them clinking, ’cause they gonna remind you what I been saying for your own good.
Luke: I wish you’d stop being so good to me, Cap’n.
Captain: Don’t you ever talk that way to me. (pause, then hitting him) NEVER! NEVER! (Luke rolls down hill; to other prisoners) What we’ve got here is failure to communicate. Some men you just can’t reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don’t like it any more than you men.

The Captain’s line is often misquoted as “What we have here is a failure to communicate”.[2]

Towards the end of the movie, Luke takes a final stab at freedom – stealing a dump truck and taking flight. After his dramatic escape from the Florida chain gang prison, Luke abandons the truck and enters a Church, only to be surrounded by police moments later. Feeling that his life is no longer worth living, walks to a window facing the police and mocks the Captain by repeating the first part of his speech (“What we’ve got here is a failure to communicate.”).[2] He is immediately shot in the neck by Boss Godfrey.

The phrase ranks at No. 11 on the American Film Institute list, AFI’s 100 Years… 100 Movie Quotes.[1]

source: “https://en.wikipedia.org/wiki/What we’ve got here is failure to communicate

De eerste quote wordt uitgesproken rond 1h23m in de film. De scene loopt grofweg van 1:22:04 tot 1:23:53.

De tweede quote wordt uitgesproken op rond 2h01m in de film. De scene loopt grofweg van 2:01:34 tot 2:02:04.

Deze scenes zijn magistraal. Ga ze kijken !